Hur ser en bra kollektion ut, eller en bra samarbetspartner? Drygt 22 års erfarenhet från optikbranschen har gett oss en bestämd uppfattning. God service och bra lönsamhet för våra samarbetspartners är grunden. En bred kollektion kvalitetsmärken, som vart och ett representerar ytterligheter och tillsammans bildar en helhet av kvalitet, medvetenhet och yrkeskunnande gör ett samarbete komplett.

Exklusiv distrubitör i Sverige av